PROBETON uhlové oporné steny prispievajú pri mnohých stavebných zámeroch k obzvlášť úspornému riešeniu. Vyrábajú sa sériovo v dômyselných výškových odstupňovaniach od 55 do 405 cm a v konštrukčných dĺžkach od 49 a 99 cm. Každú ďalšiu výšku a konštrukčnú šírku vieme na želanie zákazníka vzhľadom k objektu vyrobiť.

Rôzne prípady zaťaženia ako 5kN/m², SLW 30, SLW 60, UIC 71, zaťaženie podľa odbornej správy DIN alebo každé zákazníkom požadované zaťaženie môže byť pritom pokryté uhlovými opornými stenami PROBETON. Pre každý zvláštny prípad zaťaženia (odlišný priebeh zaťaženia, zvláštne parametre pôdy, spád terénu vzhľadom k objektu) ponúkame riešenia vzhľadom k projektu. V tomto prípade Vám na želanie môže byť za príplatok k dispozícii daná korekcie schopná alebo overená statika.

Štandardne sa používa betón kvalitatívnej triedy aspoň C30/37. Tým môžu byť sériovo splnené expozičné triedy XC4, XD1, XF2 podľa DIN 1045: 2001 - 07 na náveternej strane, v hornej oblasti a prinajmenšom 50 cm na vrchnej pozemnej strane. Ďalšie expozičné triedy môžu byť splnené na požiadanie, ako aj akosť betónu do C80/95.

Sériovo môžu byť vyrobené uhlové oporné steny s akosťou fasádneho betónu buď na vonkajšej alebo na vnútornej strane (zvláštne riešenia s obojstranným fasádnym betónom na požiadanie).

Staticky vypočítaná výstužná kostra sa zabuduje zodpovedajúc miestnym potrebám a požiadavkám.

 

Typy garáží

Typy oporných stien