pp * - úprava dĺžky podľa požiadavky

 

Rozmery garáže - typ 11 / 21 / 41 / 51
( kliknutím na typ garáže zobrazíte ukážku pôdorysu garáže )

Typ Vonkajšie rozmery Prejazdné rozmery brány
- Šírka Dĺžka Výška Šírka Výška
typ 11 2,70 m 5,58 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m
typ 21 2,70 m 5,98 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m
typ 41 2,70 m 6,98 m 2,47 m 2,34 m 2,02 m
typ 51 2,70 m pp* 2,47 m 2,34 m 2,02 m

Garáže typ 11, 21, 41, 51

Rozmery garáže - typ 12 / 22 / 32 / 42 / 52
( kliknutím na typ garáže zobrazíte ukážku pôdorysu garáže )

Typ Vonkajšie rozmery Prejazdné rozmery brány
- Šírka Dĺžka Výška Šírka Výška
typ 12 2,85 m 5,58 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m
typ 22 2,85 m 5,98 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m
typ 32 2,85 m 6,48 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m
typ 42 2,85 m 6,98 m 2,47 m 2,49 m 2,02 m
typ 52 2,85 m pp* 2,47 m 2,49 m 2,02 m

Garáže typ 12, 22, 32, 42, 52

Rozmery garáže - typ 13 / 23 / 33 / 43 / 53
( kliknutím na typ garáže zobrazíte ukážku pôdorysu garáže )

Typ Vonkajšie rozmery Prejazdné rozmery brány
- Šírka Dĺžka Výška Šírka Výška
typ 13 2,98 m 5,58 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m
typ 23 2,98 m 5,98 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m
typ 33 2,98 m 6,48 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m
typ 43 2,98 m 6,98 m 2,47 m 2,62 m 2,02 m
typ 53 2,98 m pp* 2,47 m 2,62 m 2,02 m

Garáže typ 13, 23, 33, 43, 53

 

Typy garáží

Typy oporných stien