Pri mnohých stavebných prácach sú nevyhnuté rohové riešenia. Na ne ponúkame doplňujúc k našim PROBETON uhlovým oporným stenám rôzne funkčne vyhovujúce a úsporné rohové prevedenia. Vonkajšie a vnútorné rohy s výškou do 405 cm sú ponúkané sériovo pre 90° uhol alebo 135° uhol.

Na želanie zákazníka vyrábame aj rohové prvky pre stavebné konštrukcie s odlišnými uhlami.

Ak nadväzuje rohový prvok na uhlovej opornej stene s dĺžkou päty viac ako 45 cm pri BI 49 cm (95 cm pri BI 99 cm), musí byť vsadený prvok so skrátenou pätou (pripájací diel) podľa nákresov na obrázku nižšie (V prípade potreby prosíme objednať.).

Päty tohto pripájacieho dielu musia byť pritom spojené s normálnym alebo rohovým prvkom prostredníctvom vystuženej hornej vrstvy betónu.

 

Typy garáží

Typy oporných stien