Všeobecný popis výkonu ( Typ RF 135 – 270 )

Technické informácie

Podlaha, steny a strecha budú odliate so železobetónu kvalitatívnej triedy B45, hrúbka stien je minimálne 8cm. Podlaha je samonosná a zabezpečuje spád smerom k bráne. Strecha bude riešená vaňovým spôsobom so spádom k zadnej stene.

Strešná izolácia:

Strecha bude po celej svojej ploche zaizolovaná s bitúmenovými pásmi, ktoré sú zosilnené bridlicovými časťami, sklolaminátom alebo kvalitnou bitumen / latex emulziou.

Odvodnenie:

Strešný odtok s lapačom listov, spádovaná rúra z plastu a je montovaná pred zadnou stenou bez pripojenia na kanalizáciu. Odvodnenie cez zadnú alebo bočnú stenu alebo cez podlahu sa rieši podľa danej situácie a kanalizačného pripojenia.

Povrchová úprava vonkajších stien:

Poveternostným vplyvom odolná striekaná omietka, s obsahom vlákien acrylamidu a granulátom prírodného kameňa. Farebné tóny sú voliteľné podľa širokej farebnej škály. Atika môže byť farebne prispôsobená podľa potreby.

Povrchová úprava vnútorných stien:

Svetlí, nezmývateľný náter s povrchovou úpravou – striekaním „bodkovaním“.

Popis výkonu pre výrobu:

Konštrukcia:

V jednom kuse vyrobené železobetónové prefabrikované garáže s uzavretou podlahou. Strecha, steny a podlaha sú spojené bez akejkoľvek špáry. Vysoká požiarna odolnosť.

Akosť betónu:

B 45, podľa normy DIN 1045

Výstuž v betóne:

Betónová tyčová oceľ Bst 500 S
Betónové pletivo oceľové Bst 500 M
Podľa DIN 1045

Vnútorné vybavenie:

Nezmývateľný náter s povrchovou úpravou. Ochranná lišta pre dvere vozidla. Predpisové označenie.

Vonkajšie vybavenie:

Vonkajšie steny s poveternostným vplyvom odolnou striekanou omietkou.

Prevzdušnenie a odvzdušnenie:

Optimálne prevzdušnenie a odvzdušnenie je zabezpečené cez vetracie otvory v bráne a v zadnej stene. Prípadné dodatkové prevzdušnenie a odvzdušnenie v bočnej stene.

Brána:

Sklopná brána s pozinkovanej ocele, na povrchu poplastovaná s ryhovaným profilom. Vypenované duté profily, profilový cylindrický zámok s dvomi kľúčmi, dvojité blokovanie. farebný odtieň: tmavohnedá alebo dopravná biela. Na požiadanie sú aj iné bránové profily za príplatok.

Vybavenie:

Lišta na dverné ostenie na ochranu proti dverám auta, úradné označenie a vonkajší typový štítok.

Základy:

V betóne B 15 s výstužou ako pásový alebo bodový základ. ( zo strany stavby alebo za príplatok ako dodatočný výkon )

Transport:

Transport na stavenisko sa uskutoční našimi špeciálnymi autami.

Odvodnenie:

Strešný odtok s lapačom listov. PVC rúrou so spádom vo vnútornom priestore cez zadnú, bočnú stenu alebo podlahu.

Prevzdušnenie a odvzdušnenie:

cez vetracie štrbiny v bráne ako aj cez vetracie v bočnej stene alebo zadnej stene.

Bránové konštrukcie:

Nehlučné, ľahké a bežných značiek používané sklopné brány – pozinkované, poplastované, s dvojitým blokovaním a profilovým cylindrickým zámkom s tromi kľúčmi.

Radové garáže:

Prekrytie špár a PVC profilmi.

Typy garáží

Typy oporných stien